• تلفن: 36291212 - 031
  • ایمیل: basiratoffice@yahoo.com
  • ساعات کاری: 8:00 - 20:00

سفارتخانه ها

اتریش

تهران، نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، پلاک ۸

تلفن: ۴۰ – ۲۲۷۵۰۰۳۸
فاکس: ۲۲۷۰۵۲۶۲

اسپانیا

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان کماسایی، کوچه اول شرقی، شماره 10

تلفن­: ۲-۲۲۵۶۸۶۸۱ – ۲۲۵۶۸۶۸۴

آذربایجان

تهران، فرمانیه، خیابان لواسانی، خیابان شهید صالحی ( ندا) ، خیابان شهید وطن پور. شماره ۳۰
تلفنهای تماس: ۲۲۲۱۵۱۹۱ – ۲۲۲۱۲۵۵۴

آرژانتین

تهران، دروس، خیابان یار محمدی، کوچه قو، شماره ۱۱
تلفنهای تماس: ۲۲۵۷۵۵۵۵ – ۲۲۵۷۷۴۳۳ – ۲۲۵۷۵۹۳۲ – ۲۲۵۷۵۹۳۵

آلمان

تهران، خ فردوسی، شماره ۳۲۴
تلفنهای تماس: ۳۹۹۹۱۹۲۰ – ۳۹۹۹۱۱۴۰ – ۳۹۹۹۰۰۰۰

آمریکا (دفتر حفاظت از منافع)

تهران، بلوار آفریقا ، خ فرزان غربی، شماره ۵۹
تلفنهای تماس: ۲۲۵۴۲۱۷۸ – ۲۲۵۶۵۲۷۳۱

ارمنستان

تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان رازی ، خیابان استاد شهریار ، شماره ۱
تلفنهای تماس: ۶۶۷۰۴۸۳۳

ازبکستان

تهران، اقدسیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، شماره ۶
تلفنهای تماس: ۲۲۸۳۲۰۷۱ – ۲۲۲۹۹۷۸۰

استرالیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان ۲۳، شماره ۱۳
تلفنهای تماس: ۸-۸۸۷۲۴۴۵۶

آفریقای جنوبی

تهران، تجریش، خیابان ولی عصر، باغ فردوس، خیابان یکتا، شماره ۵
تلفنهای تماس: ۹-۲۲۷۰۲۸۶۶

افغانستان

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان ، نبش خیابان چهارم
تلفنهای تماس: ۸۸۷۳۵۰۴۰ – ۸۸۵۰۲۶۶۶ – ۸۸۷۳۷۵۳۱ – ۸۸۷۳۷۱۵۱

الجزایر

تهران، ولنجک ، خیابان شانزدهم، شماره ۶
تلفنهای تماس: ۱۶-۲۲۴۲۰۰۱۵

امارات

تهران، ولی عصر، خیابان وحید دستگردی ، شماره ۳۵۵
تلفنهای تماس: ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳ – ۸۸۷۸۸۵۱۵

اندونزی

تهران،خیابان قائم مقام فراهانی ، شماره ۲۱۰

انگلستان

تهران، خیابان فردوسی ، شماره ۱۹۸
تلفنهای تماس: ۶۴۰۵۲۰۰۰ – ۶۴۰۵۲۲۱۹ – ۶۴۰۵۲۲۸۹ – ۶۴۰۵۲۴۰۵

اکراین

تهران، میدان ونک، خیابان ونک، شماره ۷۳
تلفنهای تماس: ۸۸۰۳۴۱۱۹ – ۸۸۰۰۸۵۳۰ – ۲-۸۸۰۶۰۶۱۷۱

ایتالیا

تهران، خیابان حافظ، نوفل لوشاتو، شماره ۸۱
تلفنهای تماس: ۷- ۶۶۷۲۶۹۵۵

ایرلند

تهران، خیابان شهید لواسانی، خیابان بازدار، بن بست ناهید، شماره ۵
تلفنهای تماس: ۲۲۲۹۷۶۱۸ – ۲۲۸۰۳۸۳۵

بحرین

تهران، خیابان آفریقا، قبل از چهارراه جهان کودک ، نبش کوچه زوبیان، شماره ۲۴۸
تلفنهای تماس: ۸۸۷۷۲۰۷۹ – ۸۸۷۷۵۳۶۵ – ۸۸۷۷۳۳۸۳

برزیل

تهران، زعفرانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید فلاحی، خیابان یکتا، شماره ۲۶
تلفنهای تماس: ۱۰- ۲۲۷۵۳۱۰۸

بلژیک

تهران، الهیه، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، شماره های ۱۵۵و ۱۵۷
تلفنهای تماس: ۲۲۰۴۰۰۷۳ – ۲۲۰۴۹۲۴۷ – ۲۲۰۴۱۶۱۷

بلغارستان

تهران،خیابان ولی عصر، خیابان شهید دکتر عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، شماره ۱۸و ۱۶
تلفنهای تماس: ۸۸۷۷۵۶۶۲ – ۸۸۷۷۵۰۳۷

پاکستان

تهران، جمشیدآباد شمالی. خیابان دکتر حسین فاطمی، کوچه اعتماد زاده، شماره ۱
تلفنهای تماس: ۶۶۹۴۴۸۸۸ – ۹۱- ۶۶۹۴۱۳۸۸

پرتغال

تهران، دروس، خیابان هدایت، کوچه روزبه، شماره ۱۶
تلفنهای تماس: ۲۲۵۸۲۷۶۰ – ۶۱- ۲۲۷۶۴۰۶۰

تاجیکستان

تهران، نیاوران، خیابان شهید زینالی. کوچه سوم، شماره ۱۰
تلفنهای تماس: ۲۲۲۹۹۵۸۴ – ۲۲۸۳۴۶۵۰

تایلند

تهران، بهارستان، کوچه استقلال، شماره ۴
تلفنهای تماس: ۷۷۵۳۱۴۳۳ – ۹- ۷۷۶۴۳۲۹۷

ترکمنستان

تهران، فرمانیه، خیابان دکتر لواسانی، خیابان وطن پور، خیابان براتی، شماره ۵
تلفنهای تماس: ۲۲۲۰۶۳۰۶ – ۲۲۲۰۶۷۳۱

ترکیه

تهران، خیابان فردوسی، شماره ۳۳۷
تلفنهای تماس: ۳۵۹۵۱۱۰۰ – ۳۳۱۱۱۲۰۲ – ۳۳۱۱۵۳۵۱

چین

تهران، خیابان پاسداران، خیابان نارنجستان هفتم، شماره ۱۳
تلفنهای تماس: ۲۲۲۹۱۲۴۰ – ۲۲۲۹۱۲۴۱ – ۲۲۲۹۲۵۶۶

دانمارک

تهران، الهیه، خیابان دکتر شریعتی، خیابان دشتی، شماره ۲۸
تلفنهای تماس: ۲۲۶۰۱۳۶۳ – ۲۲۶۰۷۰۲۰

روسیه

تهران، خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۳۹
تلفنهای تماس: ۶۶۷۰۱۱۶۱ – ۶۶۷۰۱۱۶۳

رومانی

تهران، خیابان بهارستان، خیابان فخرآباد، شماره ۲۲
تلفنهای تماس: ۷۷۶۴۷۵۷۰ – ۷۷۵۳۴۶۵۸

نیوزلند

تهران، نیاوران، اقدسیه، مجتمع گلستان شمالی، نبش خیابان سوسن کوچه دوم پارک، شماره ۳۴
تلفنهای تماس: ۷- ۲۶۱۲۲۱۷۵

ژاپن

تهران، خیابان بخارست، نبش خیابان پنجم، شماره ۱۲
تلفنهای تماس: ۸۸۷۱۷۹۲۲ – ۸۸۷۱۷۹۲۳ – ۸۸۷۱۳۳۹۶

سوئد

تهران، فرمانیه شمالی، خیابان پاسداران، خیابان بوستان ، نبش نسترن، شماره ۲۷
تلفنهای تماس: ۲۲۲۹۶۸۰۲ – ۲۷۳۱۲۲۰۰

سوئیس

تهران، الهیه، خیابان بوستان، خیابان شریفی منش ، کوچه یاسمن، پ ۱۳
تلفنهای تماس: ۲۲۰۰۸۳۳۳ – ۲۲۰۰۸۴۵۴

سوریه

تهران، خیابان آفریقا، خیابان ایرج، شماره ۱۹
تلفنهای تماس: ۲- ۲۲۰۵۹۰۳۱ – ۲۲۰۵۵۳۳۲

عراق

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان شهید مظفر
تلفنهای تماس: ۶- ۸۸۹۳۸۸۶۵

عربستان سعودی

تهران، خیابان پاسداران، بعد از سه راه فرمانیه ،خیابان بوستان، خیابان نیلوفر، شماره ۱
تلفنهای تماس: ۲۲۲۸۸۵۴۳ – ۲۲۲۹۹۹۷۸

عمان

تهران، بلوار آفریقا، کوچه تندیس، شماره ۱۲
تلفنهای تماس: ۲- ۲۲۰۵۶۸۳۱ – ۲- ۲۲۰۵۷۶۴۱ – ۲۲۰۵۶۸۲۳